Kỹ thuật chế biến món ăn

20.02.2017 | | Tác giả: admin

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH ĐÀ LẠT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

 

 
 

 

Tên nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn

Mã nghề: 50810204

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 28

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

 

1. Kiến thức

Người học được trang bị các kiến thức chuyên môn về kinh doanh ăn uống; tổ chức, chế biến các món ăn tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác với các hình thức phục vụ ăn uống đa dạng (các bữa ăn thường, các bữa tiệc   …) đáp ứng các yêu cầu về chất lượng (đảm bảo giá trị dinh dưỡng, giá trị cảm quan và vệ sinh an toàn thực phẩm…); đồng thời phù hợp với khẩu vị, tập quán ăn uống của du khách trong nước và quốc tế;

+ Người học được cung cấp những kiến thức cần thiết cho nghiệp vụ kỹ thuật chế biến món ăn như: Tổng quan du lịch và khách sạn, tâm lý khách du lịch, giao tiếp trong kinh doanh, văn hóa ẩm thực, thương phẩm và an toàn thực phẩm, sinh lý dinh dưỡng, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ chế biến bánh và món ăn tráng miệng, văn hóa ẩm thực, xây dựng thực đơn, tổ chức sự kiện…;

+ Người học được cung cấp các kiến thức về tổ chức làm việc theo nhóm và một số kiến thức quản lý kinh tế, quản lý nghiệp vụ chế biến món ăn cơ bản như: Quản trị tác nghiệp, hạch toán định mức, giao tiếp trong kinh doanh, thống kê kinh doanh, quản lý chất lượng, pháp luật kinh tế, nguyên lý kế toán, nghiệp vụ thanh toán, marketing du lịch…;

+ Người học còn được cung cấp: Các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, giáo dục thể chất; Các kiến thức về tin học, ngoại ngữ;

2. Kỹ năng

+ Sau khi học xong, người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong việc chế biến các món ăn tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;

+ Người học có khả năng làm việc độc lập; tổ chức làm việc theo nhóm và biết ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, ngoại ngữ vào công việc ở mức độ cao; có sức khoẻ, đạo đức, ý thức kỷ luật cao;

+ Người học có khả năng tìm việc làm; tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp;

3. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí từ từ nhân viên sơ chế, nhân viên chế biến trực tiếp, thợ nấu chính, và các công việc khác trong nhà bếp, có cơ hội trở thành ca trưởng, ca phó đến tổ trưởng các tổ (sơ chế, cắt thái, sa lát, xốt, xúp, bánh và món ăn tráng miệng…) quản lý chế biến… trong nhà bếp tuỳ theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc cụ thể.

4. Chương trình đào tạo

TT

Tên môn học, mô đun

I

Các môn học chung

 

 

MH01

Pháp luật

MH15

Sinh lý dinh dưỡng

MH02

Chính trị

MH16

Hạch toán định mức

MH03

Giáo dục thể chất

MĐ17

Nghiệp vụ nhà hàng

MH04

Giáo dục quốc phòng

MĐ18

Chế biến món ăn

MH05

Tin học

MH19

Thực hành nghề chế biến món ăn tại cơ sở

MH06

Ngoại ngữ cơ bản

II.3

Các môn học, mô đun nghề tự chọn

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề 

MĐ20

Chế biến bánh và món ăn tráng miệng

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

MH21

Văn hoá ẩm thực

MH07

Tổng quan du lịch và khách sạn

MĐ22

Xây dựng thực đơn

MĐ08

Tâm lý và  kỹ năng giao tiếp ứng xử  với khách du lịch

MĐ23

Tổ chức sự kiện

MH09

Tin học ứng dụng

MH24

M«i tr­êng vµ an ninh – an toµn trong du lÞch

MH10

Quản lý chất lượng

MH25

Nguyên lý kế toán

MH11

Thống kê kinh doanh

MĐ26

Nghiệp vụ thanh toán

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

MH27

Marketing du lịch

MH12

Ngoại ngữ chuyên ngành

MĐ28

Kỹ thuật trang trí cắm hoa

MH13

Quản trị tác nghiệp

 

 

MH14

Thương phẩm và an toàn thực phẩm

 

 

 

 

Một số hình ảnh học thực hành

 

Thực hành kỹ thuật chế biến món ăn Á

 

Thực hành làm bánh

 

Chuyên gia Ẩm thực Luxembourg giảng dạy tại trường 

 

Tổ Chức Hội thi Đầu bếp tại trường