Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt giao lưu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực phía nam lần thứ VII

17.03.2017 | | Tác giả: admin