Hợp tác liên kết đào tạo với trường đại học Văn hoá Thành Phố Hồ Chí Minh

24.05.2017 | | Tác giả: admin

Ngày 18/5/2017 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt đã ký kết hợp tác liên kết đào tạo với trường đại học Văn hoá Thành Phố Hồ Chí Minh. Hai trường đã có những thoả thuận trao đổi về hợp tác liên kết đào tạo cho ngành Văn hoá – Nghệ thuật ở các trình độ đại hoc, cao đẳng, trung cấp sơ cấp – bồi dưỡng nghiệp vụ.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi lễ Ký kết hợp tác liên kết đào tạo

Văn nghệ chào mừng của trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt

Văn nghệ chào mừng của trường đại học Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh 

Hình ảnh tại buổi thảo luận trao đổi và ký kết