Hướng dẫn du lịch

20.02.2017 | | Tác giả: admin

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH ĐÀ LẠT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tên nghề: Hướng dẫn du lịch

Mã nghề: 50810101

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 32

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

 

1. Kiến thức

+ Người học được trang bị các thức chuyên môn sâu về nghề hướng dẫn: Đặc điểm, giá trị của các tài nguyên và tuyến điểm du lịch; hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ du lịch có liên quan; quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch, kiến thức về thuyết minh, hướng dẫn đối tượng tham quan, quy trình xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch;

+ Người học được trang bị những kiến thức cần thiết cho nghiệp vụ hướng dẫn như: Tổng quan du lịch và khách sạn, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiếp, hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam, văn hóa Việt Nam, địa lý du lịch Việt Nam, Tổ chức sự kiện, lịch sử văn minh thế giới, tiến trình lịch sử Việt Nam, các dân tộc Việt Nam;

+ Người học được cung cấp các kiến thức bổ trợ cho nghiệp vụ hướng dẫn như: Nghiệp vụ lữ hành, văn học dân gian Việt Nam, kinh tế Việt Nam, nghiệp vụ văn phòng, xây dựng thực đơn, nghiệp vụ thanh toán, văn hóa ẩm thực, nghiệp vụ lưu trú, tin học ứng dụng, môi trường và an ninh- an toàn trong du lịch…;

+ Người học được trang bị các kiến thức chuyên môn để có thể thực hiện các nghiệp vụ hướng dẫn đối với khách du lịch quốc tế như: kinh tế quốc tế, địa lý du lịch thế giới;

+ Người học được cung cấp các kiến thức về làm việc theo nhóm và một số kiến thức quản lý kinh tế cơ bản như: Thống kê xã hội, quản lý chất lượng dịch vụ, quản lý nhà nước về du lịch,  marketing du lịch;

+ Người học còn được cung cấp: Các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, giáo dục thể chất; Các kiến thức về tin học, ngoại ngữ.

2. Kỹ năng

+ Sau khi học xong, người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong các công việc:  Chuẩn bị, tổ chức thực hiện chương trình, thuyết minh, hướng dẫn tham quan, quản lý đoàn khách, hỗ trợ quảng cáo tiếp thị và bán chương trình, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch, chăm sóc khách hàng…  đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự;

+ Người học có thể sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường và trong một số hoạt động cụ thể của nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế ở mức độ tương đối cao;

+ Người học có được khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ phục vụ cho công tác hướng dẫn; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề hướng dẫn du lịch. Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

3. Cơ hội việc làm

– Sau khi học xong người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí như: hướng dẫn viên tại điểm tham quan, hướng dẫn viên địa phương, hướng dẫn viên toàn tuyến, hướng dẫn viên dưới các hình thức du lịch khác (đối với khách du lịch Việt Nam và quốc tế), có cơ hội trở thành trưởng nhóm hướng dẫn viên, quản lý nghiệp vụ hướng dẫn của các công ty du lịch và các vị trí khác trong tương lai… tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

4. Chương trình đào tạo

TT

Tên môn học, mô đun

I

Các môn học chung

MH16

Các dân tộc Việt Nam

MH01

Pháp luật

MĐ17

Nghiệp vụ hướng dẫn

MH02

Chính trị

MH18

Thực hành nghề tại cơ sở

MH03

Giáo dục thể chất

II.3

Các môn học, mô đun nghề

tự chọn

MH04

Giáo dục quốc phòng

MĐ19

Nghiệp vụ lữ hành

MH05

Tin học

MH20

Marketing du lịch

MH06

Ngoại ngữ cơ bản

MH21

Văn học dân gian Việt Nam

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

MH22

Lịch sử kinh tế Việt Nam

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

MH23

Địa lý du lịch Thế giới

MH07

Tổng quan du lịch và khách sạn

MH24

Quản lý nhà nước về du lịch

MĐ08

Tâm lý và  kỹ năng giao tiếp ứng xử  với khách du lịch

MĐ25

Nghiệp vụ văn phòng

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

MĐ26

Môi trường và An ninh an toàn trong du lịch

MH09

Ngoại ngữ chuyên ngành

MĐ27

Nghiệp vụ thanh toán

MH10

Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam

MH28

Văn hóa ẩm thực

MH11

Văn hóa Việt Nam

MH29

Nghiệp vụ lưu trú

MH12

Địa lý du lịch Việt Nam

MH30

Tin học ứng dụng

MĐ13

Tổ chức sự kiện

MH31

Quản lý chất lượng dịch vụ

MH14

Lịch sử văn minh thế giới

MH32

Thống kê xã hội

MH15

Tiến trình lịch sử Việt Nam

 

 

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌC THỰC HÀNH

 

Thực hành nghiệp vụ Hướng dẫn

Hướng dẫn tại điểm tham quan

Đào tạo nghiệp vụ Hướng dẫn cho đội xe mô tô chở khách du lịch

Thực hành tại nghiệp vụ tại Lớp học