Kỹ thuật chế biến món ăn

21.02.2017 | | Tác giả: admin

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Tên nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn

Mã nghề: 40810204

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung học cơ sở, trung học phổ thông và tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức

+ Người học được trang bị các kiến thức chuyên môn về kinh doanh ăn uống; tổ chức, chế biến các món ăn tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác với các hình thức phục vụ ăn uống đa dạng (các bữa ăn thường, các bữa tiệc và ăn …) đáp ứng các yêu cầu về chất lượng (đảm bảo giá trị dinh dưỡng, giá trị cảm quan và vệ sinh an toàn thực phẩm); đồng thời phù hợp với khẩu vị, tập quán ăn uống của du khách trong nước và quốc tế;

+ Người học được cung cấp những kiến thức cần thiết cho nghiệp vụ kỹ thuật chế biến món ăn như: Quản trị tác nghiệp, sinh lý dinh dưỡng, thương phẩm và an toàn thực phẩm;

+ Người học được cung cấp các kiến thức bổ trợ về nghiệp vụ chế biến món ăn như: Văn hóa ẩm thực, xây dựng thực đơn, hạch toán định mức, nghiệp vụ chế biến bánh và món ăn tráng miệng, kỹ thuật trang trí cắm hoa;

+ Cung cấp cho người học những kiến thức khác có liên quan đến nghề Kỹ thuật chế biến món ăn;

+ Người học còn được cung cấp: Các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, giáo dục thể chất; Các kiến thức về tin học, ngoại ngữ;

2. Kỹ năng

+ Hình thành cho người học các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản trong chế biến món ăn trong khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;

+ Hình thành cho người học khả năng làm việc độc lập; tham gia làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, ngoại ngữ vào công việc ở mức độ cơ bản;

+ Rèn luyện cho người học sức khoẻ, đạo đức và ý thức kỷ luật cao;

+ Người học có khả năng tìm việc làm; tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp;

3. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí từ nhân viên sơ chế, nhân viên chế biến trực tiếp, thợ nấu chính,… hoặc các vị trí khác trong nhà bếp tuỳ theo khả năng và yêu cầu của công việc cụ thể.

 

 

 

4. Môn học và mô đun đào tạo

Tên môn học, mô đun

I

Các môn học chung

MH11

Thương phẩm và an toàn thực phẩm

MH01

Pháp luật

MH12

Sinh lý dinh dưỡng

MH02

Chính trị

MĐ13

Chế biến món ăn

MH03

Giáo dục thể chất

MH14

Thực hành nghề chế biến món ăn tại cơ sở

MH04

Giáo dục quốc phòng

II.3

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

MH05

Tin học

MH15

Văn hoá ẩm thực

MH06

Ngoại ngữ cơ bản

MĐ16

Xây dựng thực đơn

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề 

MH17

Hạch toán định mức

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

MĐ18

Nghiệp vụ nhà hàng

MH07

Tổng quan du lịch và khách sạn

MĐ19

Chế biến bánh và món ăn tráng miệng

MĐ08

Tâm lý và  kỹ năng giao tiếp ứng xử  với khách du lịch

MĐ20

Kỹ thuật trang trí cắm hoa

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

 

 

MH09

Ngoại ngữ chuyên ngành

 

 

MH10

Quản trị tác nghiệp