Lữ hành – Hướng dẫn du lịch

21.02.2017 | | Tác giả: admin

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

 

Tên nghề: Lữ hành Hướng dẫn du lịch

Mã nghề: 40810101

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông và tương đương;

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.Kiến thức

+ Người học được trang bị các kiến thức chuyên môn cơ bản về nghề lữ hành – hướng dẫn: Đặc điểm, giá trị của các tài nguyên và tuyến điểm du lịch; hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ du lịch có liên quan; quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch, kiến thức về thuyết minh, hướng dẫn đối tượng tham quan, quy trình xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch;

+ Người học được trang bị những kiến thức cần thiết cho nghiệp vụ hướng dẫn như: Tổng quan du lịch và khách sạn, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiếp, hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam, văn hóa Việt Nam, địa lý du lịch Việt Nam…;

+ Người học được cung cấp các kiến thức bổ trợ cho nghiệp vụ hướng dẫn như: Nghiệp vụ lữ hành, các dân tộc Việt Nam, tiến trình lịch sử Việt Nam, lịch sử văn minh thế giới, tổ chức sự kiện, tin học ứng dụng, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ văn phòng, văn hóa ẩm thực, nghiệp vụ lưu trú, môi trường và an ninh- an toàn trong du lịch…;

+ Người học còn được cung cấp: Các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, giáo dục thể chất; Các kiến thức về tin học, ngoại ngữ;

2. Kỹ năng:

+ Sau khi học xong, người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong các công việc: Chuẩn bị, tổ chức thực hiện chương trình, thuyết minh, hướng dẫn tham quan, quản lý đoàn khách, hỗ trợ quảng cáo tiếp thị và bán chương trình, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch, chăm sóc khách hàng…  đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự;

+ Người học có được các kỹ năng bổ trợ khác cho nghề hướng dẫn như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức sự kiện…;

+ Người học có thể sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường và trong một số hoạt động cụ thể của nghề nghiệp;

+ Người học có được khả năng làm việc độc lập, tham gia làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cho công tác hướng dẫn; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề hướng dẫn du lịch. Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

3. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí như: hướng dẫn viên tại điểm tham quan, hướng dẫn viên địa phương, hướng dẫn viên toàn tuyến, hướng dẫn viên dưới các hình thức du lịch khác (chủ yếu đối với khách du lịch Việt Nam), và các vị trí khác… tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

4. Các môn học, mô đun đào tạo

Tên môn học, mô đun

I

Các môn học chung

MH10

Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam

MH01

Pháp luật

MH11

Văn hóa Việt Nam

MH02

Chính trị

MH12

Địa lý du lịch Việt Nam

MH03

Giáo dục thể chất

MĐ13

Nghiệp vụ hướng dẫn

MH04

Giáo dục quốc phòng

MH14

Thực hành nghề tại cơ sở

MH05

Tin học

MĐ15

Nghiệp vụ lữ hành

MH06

Ngoại ngữ cơ bản

MH16

Các dân tộc Việt Nam

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

MH17

Tiến trình lịch sử Việt Nam

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

MH18

Lịch sử văn minh thế giới

MH07

Tổng quan du lịch và khách sạn

MĐ19

Tổ chức sự kiện

MĐ08

Tâm lý và  kỹ năng giao tiếp ứng xử  với khách du lịch

MH20

Tin học ứng dụng

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

MĐ21

Nghiệp vụ thanh toán

MH09

Ngoại ngữ chuyên ngành

MĐ22

Nghiệp vụ văn phòng