Nghiệp vụ An ninh khách sạn

21.02.2017 | | Tác giả: admin

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH ĐÀ LẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ

 

Tên nghề đào tạo: Nghiệp vụ An ninh khách sạn

1. Mục tiêu đào tạo:

– Kiến thức:

– Trang bị cho học viên những kiến thức về an ninh khách sạn; vai trò, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của bộ phận an ninh khách sạn

– Cung cấp cho học viên kiến thức kỹ năng về nghiệp vụ an ninh khách sạn, , nghiệp vụ đăng ký kiểm tra, kiểm soát và phục vụ khách lưu trú, nghiệp vụ xử lý các sự cố

– Kỹ năng:

Sau khi kế thúc khoá học, học viên có khả năng:

+ Giao tiếp với khách lịch sự, vui vẻ, nhanh nhẹn, tự tin

+Sử dụng tốt các loại sổ, mẫu biểu, trang thiết bị, dụng cụ cơ bản theo

yêu cầu chuyên môn của nhan viên an ninh.

+ Thực hiện linh hoạt các công việc cơ bản về kiểm soát an ninh, xử lý sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

+ Tiếp nhận, xử lý một số tình huống phát sinh trong các giai đoạn phục vụ khách

+ Sử dụng chính xác các thuật ngữ cơ bản (tiếng Việt và tiếng Anh) trong lĩnh vực an ninh khách sạn

– Thái độ:

Hình thành cho học viên tình yêu và tôn trọng nghề nghiệp , rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt, phong cách và thái độ phục vụ văn minh, lịch sự , chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách

2. Nội dung, thời gian đào tạo

STT

Nội dung

Thời lượng (giờ học)

Tổng số

Tích hợp

Thực hành

Kiểm tra

MĐ1

Giao tiếp trong du lịch

30

28

 

2

MĐ2

Thực hiện nghiệp vụ An Ninh khách sạn

190

40

145

5

MĐ3

Thực hành nghiệp vụ tại cơ sở

70

 

70

 

 

Thi cuối khoá

10

 

 

10

Tổng số:

300