Nghiệp vụ buồng

21.02.2017 | | Tác giả: admin

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH  ĐÀ LẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ

 

Tên nghề đào tạo: Nghiệp vụ Buồng

1. Mục tiêu đào tạo

– Sau khi học xong, người học có thể: Thực hiện vệ sinh buồng, phòng trong các cơ sở lưu trú du lịch đúng quy trình và quy định; Xử lý được yêu cầu giặt ủi của khách; Giải quyết được mối quan hệ giữa bộ phận buồng với các bộ phận khác (nhà hàng, lễ tân) trong cơ sở lưu trú.

– Những địa chỉ có thể làm việc: Các khách sạn, resort, các nhà nghỉ, biệt thự du lịch.

2. Nội dung, thời gian đào tạo

TT

Nội dung

Thời lượng (giờ)

Tổng

số

Tích hợp

Thực hành

Kiểm

tra

MĐ1

    Làm buồng trong khách sạn theo quy trình và thực hiện các công việc trước khi bắt đầu ca làm việc

40

15

20

5

MĐ2

Dọn buồng (phòng) khách

80

30

45

5

MĐ3

Vệ sinh buồng (phòng) khách

120

40

75

5

MĐ4

Thực hành nghiệp vụ tại cơ sở

52

 

52

 

 

Thi cuối khóa

8

 

 

8

 

Tổng cộng

300

85

140

23