Nghiệp vụ chế biến món ăn

21.02.2017 | | Tác giả: admin

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH ĐÀ LẠT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ

 

Tên nghề đào tạo: Nghiệp vụ Chế biến món ăn

1. Mục tiêu đào tạo

– Sau khi tốt nghiệp, người họccó thể: Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật chế biến các món ăn;Lựa chọn nguyên liệu thực phẩm, xây dựng thực đơn phù hợp; Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong các Nhà hàng, khách sạn từ bình dân đến trung cao cấp.

– Những địa chỉ có thể đến làm việc: Các đơn vị kinh doanh dịch vụ nhà hàng; Các khách sạn có nhà hàng; resort, hoặc học viên tự tạo việc làm bằng việc mở nhà hàng, quán ăn . . .

2. Nội dung, thời gian đào tạo

TT

Nội dung đào tạo

Thời lượng (giờ)

Tổng số

Tích hợp

Thực hành

Kiểm

tra

  1.  

Tổng quan về nhà bếp

10

9

 

1

  1.  

Chế biến món ăn Á

135

40

90

5

  1.  

Chế biến món ăn Âu

80

40

35

5

  1.  

Thực hành nghiệp vụ tại cơ sở

65

 

65

 

 

Ôn tập và thi cuối khoá

10

 

 

10

 

  •  

300

89

190

21