Nghiệp vụ lễ tân

21.02.2017 | | Tác giả: admin

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Tên nghề: Nghiệp vụ Lễ tân

Mã nghề: 40810201

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông và tương đương;

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

1.Kiến thức

+  Sau khi học xong, người học nắm vững được các kiến thức cơ bản về Nghiệp vụ lễ tân ở mức độ trung cấp;

+  Nắm vững được các kiến thức cơ bản về quy trình nghiệp vụ của các nghiệp vụ khác trong khách sạn có liên quan đến nghiệp vụ lễ tân như: nghiệp vụ buồng, các dịch vụ bổ sung…;

+ Có kiến thức, hiểu biết cơ bản về tổng quan du lịch, tổng quan lưu trú du lịch, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiếp, marketing du lịch, tin học ứng dụng, nghiệp vụ văn phòng, nghiệp vụ thanh toán, tổ chức sự kiện…;

+ Người học còn có được các kiến thức về các môn chung như: Giáo dục quốc phòng, chính trị, thể dục thể thao, tin học, giáo dục pháp luật… trong hệ thống các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

+ Người học còn được cung cấp: Các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, giáo dục thể chất; Các kiến thức về tin học, ngoại ngữ;

2. Kỹ năng

+ Sau khi học xong, người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong các công việc: Chuẩn bị làm việc, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu đặt buồng, đăng ký khách sạn cho các đối tượng khách, cung cấp các dịch vụ phục vụ khách trong thời gian lưu trú, xử lý các tình huống thường xẩy trong công việc, tiếp nhận và giải quyết các phàn nàn của khách, thanh toán và  tiễn khách v.v… tại các lo ại hình khách sạn nhỏ, vừa và lớn;

+ Người học có khả năng thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các cơ quan hữu quan, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, chăm sóc khách hàng… 

+ Người học có được các kỹ năng bổ trợ khác cho nghiệp vụ lễ tân như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức sự kiện…;

+ Người học có thể sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường và trong một số hoạt động cụ thể của nghề nghiệp.

 + Người học có được khả năng làm việc độc lập, tham gia làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cho nghiệp vụ lễ tân; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp. Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

 

 

3. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm nhiệm được các vị trí như: cán bộ quản lý trung cấp, tổ trưởng, trưởng nhóm lễ tân, nhân viên lễ tân, nhân viên phục vụ buồng, và các vị trí khác trong khách sạn (hoặc các cơ sở lưu trú du lịch) tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

4. Môn học và mô đun đào tạo

Tên môn học, mô đun

I

Các môn học chung

MĐ11

Tổ chức sự kiện

MH01

Pháp luật

MĐ12

Nghiệp vụ lễ tân

MH02

Chính trị

MH13

Thực hành nghề tại cơ sở

MH03

Giáo dục thể chất

MĐ14

Nghiệp vụ buồng

MH04

Giáo dục quốc phòng

MH15

Địa lý du lịch Việt Nam

MH05

Tin học

MH16

Quản lý nhà nước về du lịch

MH06

Ngoại ngữ cơ bản

MĐ17

Kỹ thuật trang trí cắm hoa

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

MH18

Nguyên lý kế toán

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

MH19

Tin học ứng dụng

MH07

Tổng quan du lịch và khách sạn

MĐ20

Nghiệp vụ thanh toán

MĐ08

Tâm lý và  kỹ năng giao tiếp ứng xử  với khách du lịch

MĐ21

Nghiệp vụ văn phòng

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

MH22

Văn hóa ẩm thực

MH09

Ngoại ngữ chuyên ngành

MH23

Môi trường và an ninh – an toàn trong du lịch

MH10

Tổ chức kinh doanh khách sạn