Nghiệp vụ lễ tân

21.02.2017 | | Tác giả: admin

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH ĐÀ LẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ

 

Tên nghề đào tạo: Nghiệp vụ Lễ tân

1. Mục tiêu đào tạo

– Sau khi học xong, người học có thể: Thực hiện các thao tác giao tiếp với khách lịch sự, vui vẻ, nhanh nhẹn, tự tin;  Chào bán buồng phù hợp với các đối tượng khách;Sử dụng tốt các loại sổ, mẫu biểu, trang thiết bị, dụng cụ cơ bản theo yêu cầu chuyên môn của Lễ tân; Thực hiện linh hoạt các công việc cơ bản về chào đón khách, đặt buồng, đăng ký khách sạn, phục vụ khách trong thời gian khách lưu trú, tổng hợp thanh toán và phục vụ khách trả buồng; Tiếp nhận, xử lý một số tình huống phát sinh trong các giai đoạn phục vụ khách.

– Những địa chỉ có thể đến làm việc: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, resort . . .

2. Nội dung, thời gian đào tạo

TT

Nội dung đào tạo

Thời lượng (giờ)

Tổng số

Tích hợp

Thực hành

Kiểm tra

MĐ1

Đặt buồng

70

8

62

 

MĐ2

Đăng ký khách sạn

70

11

59

 

MĐ3

Phục vụ khách lưu trú

80

12

68

 

MĐ4

Thanh toán và trả buồng

72

11

61

 

 

Thi cuối khóa

8

   

8

 

Tổng số

300

42

250

8