Nghiệp vụ nhà hàng

21.02.2017 | | Tác giả: admin

 

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG

 

Tên nghề: Nghiệp vụ nhà hàng

Mã nghề: 40810203

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung học cơ sở, trung học phổ thông và tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

1. Kiến thức

+ Xác định được vị trí, chức năng, nhiệm vụ chung của bộ phận phục vụ ăn uống;

+ Nêu được các mối quan hệ giữa bộ phận phục vụ ăn uống với các bộ phận có liên quan, nhiệm vụ hàng ngày của nhân viên và tiêu chuẩn vệ sinh trong phục vụ ăn uống;

+ Trình bày  được các kiến thức chuyên môn về tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;

+ Nhận biết được các hình thức phục vụ: ăn theo thực đơn, chọn món, buffet, các loại tiệc, các loại đồ uống pha chế, đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, các hình thức phục vụ khác;

+ Thực hiện được kỹ thuật đặt bàn ăn và phục vụ các bữa ăn điểm tâm, trưa, tối, tiệc Âu, Á; cách phục vụ một số các loại đồ uống với món ăn;

+ Phân tích được các quy trình chuyên môn liên quan đến tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;

+ Xác định chính xác được một số  yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự trong quá trình phục vụ khách tại nhà hàng;

+ Trình bày được các kiến thức khác có liên quan đến nghề Nghiệp vụ nhà hàng như:

. Các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng;

. Các kiến thức bổ trợ nghề nghiệp như: ngoại ngữ, tin học, tâm lí và kỹ năng giao tiếp, kiến thức về thực phẩm và ăn uống (văn hóa ẩm thực, thương phẩm và an toàn thực phẩm, xây dựng thực đơn, nghiệp vụ chế biến món ăn, sinh lý dinh dưỡng), tổ chức sự kiện, kỹ thuật  trang trí và cắm hoa, môi trường và an ninh – an toàn trong nhà hàng;

+ Giải thích được một số thuật ngữ cơ bản sử dụng trong một số tài liệu kỹ thuật nghề phục vụ nhà hàng bằng tiếng Anh trong quá trình tham gia lao động sản xuất.

 

2. Kỹ năng

+ Thực hiện được việc đón tiếp khách, tiếp nhận yêu cầu và thao tác phục vụ khách ăn uống trong môi trường một ca làm việc tại nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;

+ Thao tác đúng yêu cầu kỹ thuật trong việc đặt bàn ăn và phục vụ các bữa ăn điểm tâm, trưa, tối, tiệc Âu, Á; phục vụ một số các loại đồ uống với món ăn;

+ Phối hợp với các đồng nghiệp trong bộ phận để tổ chức đón tiếp khách, tiếp nhận yêu cầu về ăn uống của khách, chuyển yêu cầu của khách đến các bộ phận liên quan một cách chính xác và phục vụ khách các loại đồ uống, đồ ăn đúng quy trình phù hợp, đúng thời gian quy định và đảm bảo vệ sinh, an toàn;

+ Giao tiếp trôi chảy, hiệu quả với khách bằng tiếng Việt và bằng ít nhất một ngoại ngữ ở trình độ giao tiếp cơ bản;

+ Linh hoạt vận dụng được các kỹ năng nghề nghiệp trong việc tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác, với các hình thức phục vụ đa dạng khác nhau;

+ Xử lý được các tình huống phát sinh trong quá trình phục vụ khách đảm bảo hài lòng khách hàng và cân đối quyền lợi của doanh nghiệp;

+ Thực hiện được các biện pháp vệ sinh, an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ trong quá trình chuẩn bị và phục vụ khách ăn uống;

+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc;

+ Tìm được việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp;

+ Tham gia hướng dẫn đào tạo kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp.

3. Cơ hội việc làm

– Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp nghề, học sinh trực tiếp tham gia phục vụ và bước đầu tham gia công việc quản lý tại các nhà hàng, khách sạn trong nước hoặc nước ngoài;

– Làm kỹ thuật viên nghiệp vụ Bàn, Bar tại các cơ sở nhà hàng trong nước và liên doanh;

– Làm giám sát viên nghiệp vụ Bàn, Bar;

– Làm tổ trưởng nghiệp vụ Bàn, Bar;

– Ngoài ra học sinh còn có năng lực để theo học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

 

4. Môn học và mô đun đào tạo

Tên môn học, mô đun

I

Các môn học chung

MĐ14

Nghiệp vụ Bar

MH01

Chính trị

MĐ15

Thực hành nghiệp vụ nhà hàng (tại cơ sở)

MH02

Pháp luật

II.3

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

MH03

Giáo dục thể chất

MH16

Tâm lý khách du lịch

MH04

Giáo dục quốc phòng – An ninh

MH17

Văn hoá ẩm thực

MH05

Tin học

MH18

Thương phẩm và an toàn thực phẩm

MH06

Ngoại ngữ (Anh văn)

MH19

Sinh lý dinh dưỡng

II

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

MĐ20

Nghiệp vụ thanh toán

II.1

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

MH21

Môi trường và an ninh – an toàn trong nhà hàng

MH07

Tổng quan du lịch

MĐ22

Nghiệp vụ lưu trú

MH08

Kỹ năng giao tiếp

MĐ23

Nghiệp vụ chế biến món ăn

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

MH24

Nghiệp vụ văn phòng

MH09

Ngoại ngữ chuyên ngành 1

MĐ25

Ngoại ngữ chuyên ngành 2

MĐ10

Nghiệp vụ bàn

MĐ26

Kỹ thuật trang điểm, cắm hoa

MĐ11

Xây dựng thực đơn

MH 27

Tổ chức sự kiện

MĐ12

Kỹ năng bán hàng trong nhà hàng

 

 

MĐ13

Tổ chức kinh doanh nhà hàng