Quản trị nhà hàng

20.02.2017 | | Tác giả: admin

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH ĐÀ LẠT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

 

 
 

 

Tên nghề: Quản trị nhà hàng

Mã nghề: 50810203

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 35

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

 

1. Kiến thức:

+ Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn về tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác, với các hình thức phục vụ đa dạng phong phú (ăn theo thực đơn, chọn món, buffet, các loại tiệc, các loại đồ uống pha chế, đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, các hình thức phục vụ khác…) đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự…

+ Trang bị cho người học các kiến thức khác có liên quan đến nghề Quản trị nhà hàng như:

. Các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng.

. Các kiến thức bổ trợ nghề nghiệp như: ngoại ngữ, tin học, tâm lí và kỹ năng giao tiếp, kiến thức về thực phẩm và ăn uống (văn hóa ẩm thực, thương phẩm và an toàn thực phẩm, xây dựng thực đơn, nghiệp vụ chế biến món ăn, sinh lý dinh dưỡng), tổ chức sự kiện, kỹ thuật trang điểm cắm hoa, môi trường và an ninh – an toàn trong nhà hàng…

+ Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về quản lý và tổ chức công việc trong nghề Quản trị nhà hàng như: Quản trị kinh doanh nhà hàng, quản lý chất lượng, hạch toán định mức…

2. Kỹ năng:

+ Trang bị cho người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong việc tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác, với các hình thức phục vụ đa dạng khác nhau.

+ Người học có được khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện

3. Cơ hội việc làm

+ Sau khi học xong chương trình (nếu đạt yêu cầu), người học có thể đảm đương được các vị trí trưởng nhóm nghiệp vụ, trưởng ca, quản lý và các vị trí khác trong nhà hàng tùy theo khả năng cá nhân, lượng kiến thức được đào tạo và yêu cầu của công việc.

 

4. Chương trình đào tạo

TT

Tên môn học, mô đun

I

Các môn học chung

MĐ16

Nghiệp vụ Bar

MH01

Pháp luật

MĐ17

Quản trị kinh doanh nhà hàng

MH02

Chính trị

MĐ18

Thực hành nghiệp vụ nhà hàng (tại cơ sở)

MH03

Giáo dục thể chất

II.3

Các môn học, mô đun nghề tự chọn

MH04

Giáo dục quốc phòng – An ninh

MĐ19

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

MH05

Tin học

MH20

Marketing du lịch

MH06

Ngoại ngữ (Anh văn)

MĐ21

Xây dựng thực đơn

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

MH22

Tổ chức sự kiện

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

MH23

Thương phẩm và an toàn thực phẩm

MH07

Tổng quan du lịch và khách sạn

MH24

Sinh lý dinh dưỡng

MH08

Tâm lý khách du lịch

MH25

Hạch toán định mức

MH09

Giao tiếp trong kinh doanh

MH26

Môi trường và an toàn – an ninh trong nhà hàng

MH10

Phân tích  hoạt động kinh doanh

MH27

Pháp luật kinh tế

II.2

Các môn học, mô đun chuyên mô nghề

MH28

Nghiệp vụ văn phòng

MĐ11

Ngoại ngữ chuyên ngành

MĐ29

Nghiệp vụ lưu trú

MĐ12

Nghiệp vụ Bàn

MĐ30

Nghiệp vụ chế biến món ăn

MH13

Văn hóa ẩm thực

MĐ31

Kỹ thuật trang điểm và cắm hoa

MĐ14

Kỹ năng bán hàng trong nhà hàng

MH32

Thống kê doanh nghiệp

MĐ15

Nghiệp vụ thanh toán

MH33

Nguyên lý ké toán

MĐ16

Nghiệp vụ Bar

MH34

Quản trị doanh nghiệp

MĐ17

Quản trị kinh doanh nhà hàng

MĐ35

Ngoại ngữ chuyên ngành 2

 

 

Một số hình ảnh học thực hành