daotaodtc@gmail.com 02633.554.913 | 0948.33.54.54

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt với Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

     Để tăng cường phối hợp trong việc triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch;

    Ngày 27 tháng 4 năm 2024, tại thành phố Đà Lạt, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt  với Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự lễ ký, đại diện Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt có TS. Trần Đăng Hải, Hiệu trưởng, đại diện Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh có PGS.TS. Lâm Nhân, Hiệu trưởng và có đại diện các đoàn thể và các cán bộ, giáo viên của trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt và trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác ngày 27/4/2024.

     Tại lễ ký, đại diện lãnh đạo hai bên đã cùng nhau thảo luận, thống nhất và đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác trong thời gian 5 năm với 8 nội dung gồm: Liên kết đào tạo dài hạn và ngắn hạn trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai bên; Trao đổi nguồn lực giảng viên, chuyên gia giữa hai bên; trao đổi nguồn lực người học; Trao đổi dữ liệu, tài liệu nghiên cứu, xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu; phối hợp hỗ trợ các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; Phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế; Hợp tác xây dựng nhóm nghiên cứu và tìm kiếm nguồn ngân sách phục vụ lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại các địa phương, đơn vị; Hợp tác, chia sẻ thông tin phục vụ hoạt động đánh giá chất lượng trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

TS. Trần Đăng Hải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt

phát biểu tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

     Hai bên hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, hoạt động triển khai tự đánh giá và phục vụ đánh giá ngoài chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo; Hợp tác trong khảo sát, đối sánh chương trình đào tạo; chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động kiểm tra và đánh giá, hoạt động khảo sát các bên liên quan và các hoạt động khác như: Tăng cường kết nối mối quan hệ với các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong nước và ngoài nước nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; Phối hợp với nhau trong hoạt động truyền thông nhằm nâng cao vai trò của hai cơ sở đào tạo đối với xã hội.

PGS.TS. Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

phát biểu tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

     Nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác để thúc đẩy sự phát triển bền vững của mỗi bên và đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội trên tinh thần Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí và cùng có lợi, cùng phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt và Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh đã mở ra cơ hội hợp tác giữa các bên trong việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực văn hóa có chất lượng cao cho xã hội. Đây cũng là cơ hội cho hai đơn vị phát huy tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác để tăng cường phối hợp trong việc triển khai các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch trong tương lai.

Đại diện hai Trường chụp ảnh lưu niệm.

     Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đào tạo và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực: văn hóa, nghệ thuật, thông tin và du lịch.Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thành lập ngày 03/01/1976 (theo quyết định của Bộ Văn hoá Thông tin miền Nam), lúc đó có tên gọi là Trường Nghiệp vụ Văn hoá – Thông tin, Ngày 26/4/1995, theo quyết định số 1787/VH-QĐ của Bộ Văn hóa – Thông tin Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo trình độ cao đẳng. Ngày 23/6/2005, theo quyết định số 154/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường được nâng cấp thành Trường Đại học Văn hoá TP Hồ Chí Minh, đào tạo trình độ đại học, sau đại học và các trình độ thấp hơn.

    Hơn 40 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh đã đào tạo hơn 40.000 cán bộ có trình độ đạt chuẩn về các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thông tin và du lịch. Đây là nguồn nhân lực quan trọng đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhân lực của ngành đối với các tỉnh, thành phố phía Nam và cả nước.

                                                                                                                                Tin bài: TDK

Leave a Reply

Thông tin tuyển sinh

Các bạn cần thắc mắc tham khảo ý kiên vui lòng liên hệ P. Tuyển Sinh

Km số 5 đường Cam Ly,
Phường 7 – Đà Lạt

02633.554.913
daotaodtc@gmail.com

Thứ 2 – Thứ 7 8:00A.M. – 17:00P.M.

Kênh truyền thông

Để lại thông tin tư vấn

THÔNG TIN TUYỂN SINH