daotaodtc@gmail.com 02633.554.913 | 0948.33.54.54
Tháng Mười Một 29, 2023

Day

     Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-CĐDLĐL ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt về việc thành lập Ban chủ nhiệm và các tiểu ban thực hiện Tiểu dự án Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 về tiêu chuẩn nghề Quản...
Read More

Thông tin tuyển sinh

Các bạn cần thắc mắc tham khảo ý kiên vui lòng liên hệ P. Tuyển Sinh

Km số 5 đường Cam Ly,
Phường 7 – Đà Lạt

02633.554.913
daotaodtc@gmail.com

Thứ 2 – Thứ 7 8:00A.M. – 17:00P.M.

Kênh truyền thông

Để lại thông tin tư vấn

THÔNG TIN TUYỂN SINH