daotaodtc@gmail.com 02633.554.913 | 0948.33.54.54
Quản trị khách sạn

Category

Tên ngành, nghề: Quản trị khách sạn Mã ngành, nghề: 6810201 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; Thời gian đào tạo: 2.5 năm. 1. Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung Đào tạo nhân lực...
Read More

Thông tin tuyển sinh

Các bạn cần thắc mắc tham khảo ý kiên vui lòng liên hệ P. Tuyển Sinh

Km số 5 đường Cam Ly,
Phường 7 – Đà Lạt

02633.554.913
daotaodtc@gmail.com

Thứ 2 – Thứ 7 8:00A.M. – 17:00P.M.

Kênh truyền thông

Để lại thông tin tư vấn

THÔNG TIN TUYỂN SINH