daotaodtc@gmail.com 02633.554.913 | 0948.33.54.54

Quản trị khách sạn

Tên ngành, nghề: Quản trị khách sạn

 • Mã ngành, nghề: 6810201
 • Trình độ đào tạo: Cao đẳng
 • Hình thức đào tạo: Chính quy
 • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
 • Thời gian đào tạo: 2.5 năm.

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo nhân lực ngành quản trị khách sạn có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành kinh doanh khách sạn, đồng thời thực hiện được các công việc tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có năng lực sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

1.2 Mục tiêu cụ thể

Kiến thức

 • Xác định được vị trí, vai trò của ngành kinh doanh khách sạn trong Du lịch và tác động của nó về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường.
 • Trình bày được các quy trình nghiệp vụ đặt giữ buồng, đăng ký khách sạn, xử lý các yêu cầu của khách trong thời gian lưu trú, làm thủ tục thanh toán trả buồng.
 • Trình bày được các quy trình nghiệp vụ phục vụ buồng khách trả, buồng lưu trú, buồng trống, buồng VIP, chỉnh trang buồng buổi tối.
 • Trình bày được các quy trình đón tiếp, tổ chức phục vụ ăn uống theo các loại hình phục vụ khác nhau tại các nhà hàng độc lập và nhà hàng trong khách sạn; thiết lập các thực đơn và danh mục đồ uống.
 • Mô tả được quy trình lập kế hoạch công việc, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc của nhân viên trong các bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng.
 • Giải thích được các thuật ngữ chuyên ngành trong khách sạn.
 • Trình bày được các kiến thức khác có liên quan đến nghề.

Kỹ năng

 • Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu đặt buồng, đăng ký khách sạn, các dịch vụ khách hàng trong thời gian lưu trú; làm thủ tục thanh toán trả buồng cho các đối tượng khách khác nhau.
 • Phục vụ buồng khách trả, buồng lưu trú, buồng trống, buồng VIP, chỉnh trang buồng buổi tối, xử lý các tình huống trong bộ phận buồng.
 • Đặt bàn ăn, bàn tiệc và phục vụ khách ăn uống theo các loại hình phục vụ khác nhau; Pha chế được một số loại đồ uống có cồn và không cồn; xây dựng thực đơn và danh mục đồ uống, xử lý các tình huống trong quá trình phục vụ khách.
 • Quản lý, sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng an toàn các trang thiết bị khách sạn.
 • Lập kế hoạch công việc, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc của nhân viên trong các bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng.
 • Giao tiếp với khách hàng bằng tiếng Việt và tiếng Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng và các khu vực dịch vụ khác.
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của VN.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

 • Quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện.
 • Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản trong khách sạn.
 • Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
 • Hợp tác với đồng nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
 • Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

 • Số lượng môn học, mô đun: 26
 • Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2.500 giờ
 • Khối lượng các môn học chung/đại cương 435 giờ
 • Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn 2.065 giờ
 • Khối lượng lý thuyết 694 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm 1.743 giờ
 • Số giờ kiểm tra: 93 giờ
 • Thời gian khóa học: 2,5 năm

3. Khóa học áp dụng:

 • Khóa 7:  khóa học 2019-2022

4. Thời gian đào tạo:

 • Thời gian : 2.5 năm

Leave a Reply

Thông tin tuyển sinh

Các bạn cần thắc mắc tham khảo ý kiên vui lòng liên hệ P. Tuyển Sinh

Km số 5 đường Cam Ly,
Phường 7 – Đà Lạt

02633.554.913
daotaodtc@gmail.com

Thứ 2 – Thứ 7 8:00A.M. – 17:00P.M.

Kênh truyền thông

Để lại thông tin tư vấn

THÔNG TIN TUYỂN SINH