daotaodtc@gmail.com 02633.554.913 | 0948.33.54.54

Quản trị nhà hàng

Tên ngành, nghề: Quản trị nhà hàng

 • Mã ngành, nghề:  6810206
 • Trình độ đào tạo: Cao đẳng
 • Hình thức đào tạo: Chính quy
 • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
 • Thời gian đào tạo: 2,5 năm

1.Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo nguồn nhân lực Quản trị nhà hàng có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh nhà hàng; có nghiệp vụ như đón tiếp, phục vụ khách ăn uống với các hình thức phục vụ đa dạng, phong phú,…; có nghiệp vụ pha chế các loại đồ uống không cồn và có cồn,… đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh, chu đáo và lịch sự …; có sức khoẻ tốt, có khả năng sáng tạo thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế đảm bảo nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ; có khả năng tự làm việc, tự tạo việc làm hoặc học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức

 • Xác định được cách thức đón tiếp, tổ chức phục vụ ăn uống theo các loại hình phục vụ khác nhau tại các nhà hàng độc lập và nhà hàng trong khách sạn từ 1 – 5 sao.
 • Liệt kê được các loại đồ uống có cồn và đồ uống không cồn.
 • Xác định được cách thức lập các loại thực đơn và danh mục đồ uống khác nhau trong nhà hàng.
 • Giải thích được các yêu cầu về vệ sinh, an toàn, an ninh trong nhà hàng
 • Mô tả được quy trình lập kế hoạch công việc, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc của nhân viên bộ phận nhà hàng.
 • Xác định được các yếu tố cơ bản trong công tác quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh nhà hàng về nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính, tiếp thị và bán hàng, chất lượng sản phẩm – dịch vụ,…

Kỹ năng

 •  Đặt bàn ăn, bàn tiệc và phục vụ khách ăn uống theo các loại hình phục vụ khác nhau.
 •  Pha chế được các loại đồ uống có cồn và không cồn.
 • Xây dựng được các loại thực đơn và danh mục đồ uống đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ khách.
 • Lập được kế hoạch công việc, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc của nhân viên bộ phận nhà hàng đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn.
 • Phân tích, đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của bộ phận ăn uống, hội nghị, hội thảo… và phát hiện ra được các nguyên nhân, đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao kết quả hiệu quả kinh doanh.
 • Làm được các loại mẫu biểu, báo cáo, văn bản đối nội, hợp đồng thông dụng của nhà hàng.
 •  Đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn kèm cặp kỹ năng nghề cho nhân viên.
 • Thực hiện tốt các vấn đề về vệ sinh, an toàn và an ninh trong nhà hàng.
 • Giao tiếp lịch sự, thân thiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh với khách hàng, cấp trên và đồng nghiệp.
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của VN.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

 • Quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện.
 • Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản khách sạn.
 • Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.
 • Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
 •  Hợp tác với đồng nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học

 • Số lượng môn học, mô đun: 27
 • Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khoá học: 2.500 giờ
 • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ
 • Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2.065 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 635 giờ. Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1765 giờ
 • Số giờ kiểm tra: 100 giờ
 • Thời gian khoá học: 2,5 năm.

Leave a Reply

Thông tin tuyển sinh

Các bạn cần thắc mắc tham khảo ý kiên vui lòng liên hệ P. Tuyển Sinh

Km số 5 đường Cam Ly,
Phường 7 – Đà Lạt

02633.554.913
daotaodtc@gmail.com

Thứ 2 – Thứ 7 8:00A.M. – 17:00P.M.

Kênh truyền thông

Để lại thông tin tư vấn

THÔNG TIN TUYỂN SINH