daotaodtc@gmail.com 02633.554.913 | 0948.33.54.54
Tháng Năm 9, 2021

Day

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH ĐÀ LẠT   THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2022                                                         ...
Read More
 Tên ngành, nghề: Quản trị lữ hành Mã ngành, nghề:  6810104 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương Thời gian đào tạo: 2,5 năm 1. Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung Đào tạo nguồn nhân...
Read More
Tên ngành, nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Mã ngành, nghề:  6810207 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương Thời gian đào tạo: 2,5 năm 1.Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung Đào tạo nguồn...
Read More
Tên ngành, nghề: Hướng dẫn du lịch Mã ngành, nghề:  6810103 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương Thời gian đào tạo: 2,5 năm 1. Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung Đào tạo nguồn nhân...
Read More
Tên ngành, nghề: Quản trị nhà hàng Mã ngành, nghề:  6810206 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương Thời gian đào tạo: 2,5 năm 1.Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung Đào tạo nguồn nhân lực...
Read More
Tên ngành, nghề: Quản trị khách sạn Mã ngành, nghề: 6810201 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; Thời gian đào tạo: 2.5 năm. 1. Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung Đào tạo nhân lực...
Read More

Thông tin tuyển sinh

Các bạn cần thắc mắc tham khảo ý kiên vui lòng liên hệ P. Tuyển Sinh

Km số 5 đường Cam Ly,
Phường 7 – Đà Lạt

02633.554.913
daotaodtc@gmail.com

Thứ 2 – Thứ 7 8:00A.M. – 17:00P.M.

Kênh truyền thông

Để lại thông tin tư vấn

THÔNG TIN TUYỂN SINH

BÀI VIẾT MỚI